Εταιρική
Υπηρεσίες Εταιρικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα εξής τηλέφωνα, στο email ή στη φόρμα επικοινωνίας.
T: +30 6975763933T: +30 2106995443E: info@periklispapaloukas.com

Προσφέρω σεμινάρια και  εργαστήρια τα οποία έχουν στόχο να βελτιώνουν τις ικανότητες, την ψυχολογική  ισορροπία και την παραγωγικότητα ατόμων εργαζομένων, εκπαιδευόμενων, ομάδων  αλλά και οργανισμών.

Έχω σχεδιάσει και υλοποιήσει   εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την  ενσυναίσθηση, την επικοινωνία, τις ηγετικές δεξιότητες, την ψυχική  ανθεκτικότητα, την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης και την  εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα αποδοχής ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στον εργασιακό χώρο  αλλά και για επαγγελματίες υγείας. Προσφέροντας ποιοτική εκπαίδευση και γνώση  που βασίζεται στο συνδυασμό  ψυχολογικών  θεωριών αλλά και της εκτεταμένης πολυετούς προσωπικής μου εμπειρίας στον  τομέα.

Κάθε εκπαιδευτικό  πρόγραμμα είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να είναι διαδραστικό και άμεσα  εφαρμόσιμο σε πραγματικές καταστάσεις. Πιστεύω στη δημιουργία ενός μαθησιακού  περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο, τον αυτοαναστοχασμό και τη  συνεχή βελτίωση. Με την ενσωμάτωση της πιο πρόσφατης έρευνας στην ψυχολογία,  της ανατροφοδότησης από συμμετέχοντες και συνεργαζόμενους οργανισμούς  βασιζόμενη σε εξατομικευμένες ανάγκες, τα εν λόγω προγράμματά προσφέρουν  πρωτοποριακές γνώσεις και τεκμηριωμένες στρατηγικές που μπορούν να  εφαρμοστούν άμεσα για απτά αποτελέσματα.

Ενδεικτικά προγράμματα τα  οποία έχω σχεδιάσει και παρουσιάσει ανεξάρτητα αλλά και σε συνεργασία με  εταιρίες εκπαίδευσης (π.χ. την εταιρία MMC στην Κύπρο)  αφορούν την:

  • «Ενσυναίσθηση στο χώρο εργασίας για εργαζόμενους από διάφορους οργανισμούς»
  • «Ενσυναίσθηση στο χώρο εργασίας για φροντιστές υγείας»,
  • «Εκπαίδευση σε ΛΟΑΤΚΙ θέματα για νοσοκόμους, ειδικευμένους στη σκλήρυνση κατά πλάκας
    στην Αγγλία»,
  • «Επαγγελματική Εξουθένωση και χώρος εργασίας».
Contact
You can contact me at the following phone numbers, email or contact form for more information.
T: +30 6975268097T: +30 2106995443E: info@periklispapaloukas.com