Τομείς
Ψυχική Υγεία
Παροχή εξατομικευμένης ψυχοθεραπείας για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν ανθεκτικότητα, να ξεπεράσουν τα εμπόδια της ζωής και να επιτύχουν συναισθηματική ισορροπία.
Διαπροσωπικές σχέσεις
Βοήθεια στους ανθρώπους στη δημιουργία και διατήρηση υγιών σχέσεων μέσω της κατανόησης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας, προσφέροντας καθοδήγηση και υποστήριξη.
ΛΟΑΤΚΙ Υγεία
Παροχή ενός ασφαλούς και αποδεκτικού περιβάλλοντος για αυτοαποδοχή, προσωπική ανάπτυξη και θεραπεία προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ψυχικής υγείας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
Χρόνιες ασθένειες και οι επιπτώσεις τους >
Για να μειωθούν οι ψυχολογικές δυσκολίες που συνδέονται με θέματα που αφορούν την υγεία, η εξειδικευμένη θεραπεία για άτομα με χρόνιες ασθένειες εστιάζει σε μηχανισμούς αντιμετώπισης και ανθεκτικότητας.
Σεξουαλική Υγεία &
HIV >
Προσφορά ενσυναισθητικής θεραπείας επικεντρωμένης σε θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία και τον HIV με στόχο τη μείωση του στίγματος, την εκπαίδευση των ανθρώπων και τη βοήθειά τους να αναλάβουν τον έλεγχο της ψυχικής και συναισθηματικής τους υγείας.
Συμβουλευτική και στήριξη φοιτητών>
Υποστήριξη φοιτητών καθ' όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας, παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης που είναι ειδικά σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσον αφορά την ψυχική υγεία, την προσωπική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην τάξη και στην έρευνα.
Ψυχοθεραπεία
Θεραπεία
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα εξής τηλέφωνα, στο email ή στη φόρμα επικοινωνίας.
T: +30 6975763933T: +30 2106995443E:contact@periklispapaloukas.com
Ψυχοθεραπεία
Οι πολυετείς  μου σπουδές και η εκτενής επαγγελματική εμπειρία μου, δουλεύοντας με και μαθαίνοντας για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (πχ ΛΟΑΤΚΙ+, μειονότητες κλπ.) σε διαφορετικές συνθήκες και με ιδιαίτερες ανάγκες, μου δίδαξαν πως να ενσωματώσω τις  βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας στη δουλειά μου τόσο σε κλινικό όσο και σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ακολουθώ πιστά τις κατευθυντήριες γραμμές του Κώδικα Δεοντολογίας των Ψυχολόγων της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρίας και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

Αντλώ στοιχεία και εργαλεία από διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως η γνωστικό-συμπεριφορική ψυχολογία, η υπαρξιακή ψυχολογία, η συστημική θεραπεία με μεγαλύτερη επικέντρωση όμως στη ψυχοδυναμική-ψυχαναλυτική θεραπεία για την οποία εμβαθύνω τις γνώσεις μου μέσω του πρόγραμματος κλινικής κατάρτισης μεταπτυχιακού επιπέδου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας.

Πρωταρχικός μου σκοπός είναι να προσφέρω ένα ασφαλές περιβάλλον που θα διευκολύνει την έκφραση των αναγκών του κάθε θεραπευόμενου ξεχωριστά. Θεμελιώδη μου μέλημα είναι το χτίσιμο μας δυνατής θεραπευτικής σχέσης η οποία θα μου επιτρέψει να εστιάσω στα θέματα που φέρνουν οι θεραπευόμενοι στην θεραπεία μας. Αυτή η προσοχή μου χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, εμπιστευτικότητα, κατανόηση, ενσυναίσθηση, αμέριστη στήριξη και κυρίως άνευ όρων αποδοχή.

Η επαγγελματική μου προσέγγιση χρωματίζεται από την κατανόηση ότι κάθε άτομο είναι ξεχωριστό, οι συνθήκες ζωής του είναι μοναδικές και τα προσωπικά του βιώματα ποικίλουν ανάλογα με το προσωπικό του ιστορικό. Οι ιστορίες που κουβαλάμε είναι πάντα μοναδικές και υποκειμενικές, είτε συνειδητές ή ασυνείδητες, και επιδέχονται πολλών ερμηνειών. Ως εκ τούτου η θεραπευτική προσέγγιση μου είναι ανάλογη, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα, τα συμπτώματα, τις εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις, καθώς και τα τραύματα που ενδέχεται να έχει ο θεραπευόμενος .

Παράλληλα, θεωρώ ότι σαν κοινωνικά όντα, οι άνθρωποι δεν είναι ανεπηρέαστοι από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η οικογένεια, οι επαγγελματικές μας σχέσεις αλλά και η κοινωνία γενικότερα επηρεάζουν τα νοήματα που δίνουμε στις συνθήκες της ζωής μας. Είμαι αρκετά ευαίσθητος σε αυτές τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες, αφού έχω ζήσει σε τρεις διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Αγγλία) και έχω συναναστραφεί με άτομα με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Σκοπός μου είναι να σας συνοδεύσω στο θεραπευτικό σας ταξίδι, όπου μέσα από τη νοηματοδότηση των πρότερων και τωρινών εμπειριών, των εσωτερικών και εξωτερικών σας συγκρούσεων, και πιθανώς των τραυμάτων και δυσκολιών, να γίνει κατανοητή και να μειωθεί η ψυχική δυσφορία, ο ψυχικός πόνος και το άγχος και να μπορέσετε να μετατρέψετε τη ζωή σας σε ένα ανθρώπινο βίωμα με περισσότερη ψυχική ηρεμία και ικανοποίηση.

Για το λόγο αυτό διατηρώ γραφείο ψυχολόγου στην Αθήνα, στους Αμπελόκηπους, ακριβώς δίπλα από τη στάση του μετρό Πανόρμου και προσφέρω υπηρεσίες δια ζώσης αλλά και ηλεκτρονικά, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Έχω ειδίκευση σε θέματα κατάθλιψης, άγχους, τραύματος, διαπροσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων, διαχείριση άγχους, διαχείριση πένθους και απώλειας, θέματα αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας. Έχω επίσης βαθιά γνώση και εμπειρία σε θέματα χρόνιων ασθενειών (π.χ. νευρολογικές ασθένειες, καρκίνος, αυτοάνοσα νοσήματα, HIV κλπ.) και της ψυχοκοινωνικής εμπειρίας των ατόμων που ζουν με κάποια ασθένεια ή αναπηρία αλλά και των φροντιστών τους.

Τέλος, έχω ειδίκευση σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων (αποδοχή σεξουαλικής ταυτότητας και/ή ταυτότητας φύλου, κατάθλιψη, άγχος, χαμηλή αυτοπεποίθηση λόγω κοινωνικής καταπίεσης κλπ.). Η πολυετής εμπειρία μου με τα  ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, από όλες τις κοινότητες που την απαρτίζουν μου έδωσαν τη δυνατότητα να κατανοήσω τις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής και να προσφέρω την κατάλληλη στήριξη.
Contact
You can contact me at the following phone numbers, email or contact form for more information.
T: +30 6975268097T: +30 2106995443E: info@periklispapaloukas.com